Typy tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla jsou alternativním zdrojem tepelné energie využívající ke svému provozu z velké části energii ze vzduchu, země, či z vody.

Typy tepelných čerpadel:

Tepelná čerpadla voda-voda používají ke svému provozu jímání tepla z vody, a to ze studny, nebo z jiného dostupného zdroje. Vzhledem ke své efektivitě patří tepelná čerpadla vzduch voda k nejúčinnějším na trhu. Nevýhodou jsou však vyšší nároky na průtok vody, kdy v zimním období, když  jsou nároky na průtok největší,  nemusí být ve studni požadovaný průtok. Na základě těchto skutečností je třeba vykonat čerpací zkoušku, aby byl zajištěn optimální chod tepelného čerpadla.

Taktéž musí být pro toto zařízení stavební povolení a povolení od vodohospodářského úřadu.

Z těchto důvodů není systém voda-voda v ČR hojně využíván a jeho instalace jsou spíše sporadické.

Tepelná čerpadla země-voda jímají teplo ze země, ať už z horizontálního kolektoru, nebo hlubinného vrtu. Z hlediska účinnosti jsou hlubinné vrty lepší variantou, ale nákladnější. Jen vrtné práce stojí okolo 1.500,- kč /1bm vrtu. Počet a hloubka vrtů je závislá na výkonu tepelného čerpadla, zpravidla se jedná o celkem 150-250 bm vrtů. Vrtné práce jsou tedy výraznou položkou u tepelného čerpadla země-voda s vrty. Pokud budeme uvažovat o zemním čerpadle s horizontálním kolektorem, musíme počítat s přiměřeně velkým pozemkem, aby se vešly na tento pozemek kolektory pro jímání. Dle výkonu tepelného čerpadla se může jednat o cca 600 m2 kolektorů. A to už zabere značnou část zahrady. K horizontálnímu kolektoru je nutné přičíst také náklady na provedení pokládky, čili zemní práce.

Jako nejideálnější co se týče prvotních nákladů a tím pádem nejrychlejší návratnosti vložených investic se jeví nejlépe tepelné čerpadlo vzduch-voda. Oproti tepelným čerpadlům země-voda a voda-voda stačí při montáží ve většině případů pouze ohlášení.  Výhodou je, že se neprovádí žádné zemní práce, čili je tepelné čerpadlo vzduch voda ideální i na domy s malým pozemkem, kde by se jiný systém tepelného čerpadla nedal použít. Pro svou jednoduchost je také nepřekonatelný dobou potřebnou k montáži.

Existuje také varianta tepelného čerpadla s klimatizací vzduch vzduch. Toto zařízení je z důvodu své kompaktnosti a jednoduchosti montováno do kanceláři, nebytových prostor, ale i do chat a chalup. Výhodou je, že nepotřebujete žádné radiátory, jelikož se teplo přenáší prouděním vzduchu pomocí vnitřní jednotky.

Naše firma Tepelná čerpadla Lhotský & Drahanský s.r.o. se zabývá prodejem a montáží klimatizací (systém vzduch-vzduch) a systému vzduch-voda značky Fujitsu a Panasonic, jelikož tento systém zaujímá první místo při montáži do rodinných domů. Pro svou jednoduchost, výkonnost a nenáročnost instalace si jej oblíbili jak klienti, kteří mají stávající rodinné domy, tak klienti, kteří staví nový rodinný dům. Dnes již není výjimkou, že je tepelné čerpadlo zakomponováno přímo v projektu domu.

Při dimenzování tepelného čerpadla je nejdůležitější údaj TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTU. U novostaveb by měl tento údaj být součástí energetického štítku (pokud není, dá se dopočítat), u starších domů je možno výpočet tepelných ztrát nechat spočítat, ať se může tepelné čerpadlo optimalizovat přímo na konkrétní dům.

Cílem naší firmy (pokud je to možné) nadimenzovat tepelné čerpadlo jako monovalentní do venkovní teploty min. -15°C!!