Tepelná čerpadla jsou alternativním zdrojem tepelné energie využívající ke svému provozu z velké části energii ze vzduchu, země, či z vody.

Typy tepelných čerpadel: 

Tepelná čerpadla voda-voda používají ke svému provozu jímání tepla z vody, a to ze studny, nebo z jiného dostupného zdroje. Vzhledem ke své efektivitě patří tepelná čerpadla vzduch voda k nejúčinnějším na trhu. Nevýhodou jsou však vyšší nároky na průtok vody, kdy v zimním období, když  jsou nároky na průtok největší,  nemusí být ve studni požadovaný průtok. Na základě těchto skutečností je třeba vykonat čerpací zkoušku, aby byl zajištěn optimální chod tepelného čerpadla.

Taktéž musí být pro toto zařízení stavební povolení a povolení od vodohospodářského úřadu.

Z těchto důvodů není systém voda-voda v ČR hojně využíván a jeho instalace jsou spíše sporadické.

Tepelná čerpadla země-voda jímají teplo ze země, ať už z horizontálního kolektoru, nebo hlubinného vrtu. Z hlediska účinnosti jsou hlubinné vrty lepší variantou, ale nákladnější. Jen vrtné práce stojí okolo 1.500,- kč /1bm vrtu. Počet a hloubka vrtů je závislá na výkonu tepelného čerpadla, zpravidla se jedná o celkem 150-250 bm vrtů. Vrtné práce jsou tedy výraznou položkou u tepelného čerpadla země-voda s vrty. Pokud budeme uvažovat o zemním čerpadle s horizontálním kolektorem, musíme počítat s přiměřeně velkým pozemkem, aby se vešly na tento pozemek kolektory pro jímání. Dle výkonu tepelného čerpadla se může jednat o cca 600 m2 kolektorů. A to už zabere značnou část zahrady. K horizontálnímu kolektoru je nutné přičíst také náklady na provedení pokládky, čili zemní práce.

Jako nejideálnější co se týče prvotních nákladů a tím pádem nejrychlejší návratnosti vložených investic se jeví nejlépe tepelné čerpadlo vzduch-voda. Oproti tepelným čerpadlům země-voda a voda-voda stačí při montáží ve většině případů pouze ohlášení.  Výhodou je, že se neprovádí žádné zemní práce, čili je tepelné čerpadlo vzduch voda ideální i na domy s malým pozemkem, kde by se jiný systém tepelného čerpadla nedal použít. Pro svou jednoduchost je také nepřekonatelný dobou potřebnou k montáži.

Existuje také varianta tepelného čerpadla s klimatizací vzduch vzduch. Toto zařízení je z důvodu své kompaktnosti a jednoduchosti montováno do kanceláři, nebytových prostor, ale i do chat a chalup. Výhodou je, že nepotřebujete žádné radiátory, jelikož se teplo přenáší prouděním vzduchu pomocí vnitřní jednotky.

Naše firma Tepelná čerpadla Lhotský & Drahanský s.r.o. se zabývá prodejem a montáží klimatizací (systém vzduch-vzduch) a systému vzduch-voda značky Fujitsu a Panasonic, jelikož tento systém zaujímá první místo při montáži do rodinných domů. Pro svou jednoduchost, výkonnost a nenáročnost instalace si jej oblíbili jak klienti, kteří mají stávající rodinné domy, tak klienti, kteří staví nový rodinný dům. Dnes již není výjimkou, že je tepelné čerpadlo zakomponováno přímo v projektu domu.

Při dimenzování tepelného čerpadla je nejdůležitější údaj TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTU. U novostaveb by měl tento údaj být součástí energetického štítku (pokud není, dá se dopočítat), u starších domů je možno výpočet tepelných ztrát nechat spočítat, ať se může tepelné čerpadlo optimalizovat přímo na konkrétní dům.

Cílem naší firmy (pokud je to možné) nadimenzovat tepelné čerpadlo jako monovalentní do venkovní teploty min. -15°C!! 

 

Při výběru realizační firmy na tepelná čerpadla a klimatizace je nutné brát v potaz především zkušenosti jejich pracovníků. V praxi se setkávám často s tím, že i přes výběr kvalitního značkového čerpadla není klient spokojen. Příčin může být několik. V drtivé většině jde o špatnou dimenzaci tepelného čerpadla, nebo jeho nesprávnou montáž. Naše firma Tepelná čerpadla Lhotský & Drahanský s.r.o.  je zárukou toho, že Vám doporučíme pro Vás nejvhodnější řešení. Důraz klademe na správný výběr řešení pro daného klienta. Tepelné čerpadlo by mělo dosahovat potřebného výkonu i při nízkých stupních!!

Naše firmu Tepelná čerpadla Lhotský & Drahanský s.r.o. je také vlastníkem certifikátu pro nakládání s chladivy a pro montáž zařízení, které obsahuje chladiva vč. jejich revize. Důležité je také vlastnictví osvědčení o získání profesní kvalifikace pro montáž tepelných čerpadel, které je nezbytné pro montáže, které jsou financovány z dotací (kotlíková dotace, zelená úsporám apod.).

Firma Tepelná čerpadla Lhotský & Drahanský s.r.o. je dodavatelem tepelných čerpadel vzduch-voda značky Fujitsu, Neore a Panasonic. Tyto značky jsou kvalitní a zaručují dlouhodobý bezproblémový provoz a dostupný servis.

Tuto otázku si klade nejeden investor, či stavebník. Neexistuje na ni jednoznačná odpověď. Základní otázkou je, jaké jsou možnosti v dané lokalitě, např. zda je zaveden v obci plyn. 

V dnešní době jsou vytápěny novostavby většinou těmito zdroji, nebo jejich kombinací:
1. Tepelná čerpadla
2. Plynovým kotlem
3. Elektrokotlem
4. Biomasou (lokální krby, kotle na peletky apod.)

Každý z výše jmenovaných zdrojů má své výhody a nevýhody. Topení pouze na biomasu není ideální z hlediska nutnosti nákupu, skladování a přikládání paliva. Navíc v letním období nám neohřívá teplou užitkovou vodu.

Topení elektrokotlem je "výhodné" v podstatě pouze pro pasivní domy vzhledem k vysokým topným nákladům, ovšem nelze u většiny pasivních domů realizovat vzhledem k energetickému štítku takovéto stavby (např. při žádosti o dotaci z programu "zelená úsporám" je nutné splnit určitou energetickou náročnost domu).

Topení moderním plynovým kotlem je možné pouze tam, kde je zaveden plyn. I tak je nutné investovat do přípojky plynu do domu a realizovat komín. Je to však relativně dobrá alternativa vůči tepelnému čerpadlu, ohřev TUV je celoroční. Nevýhodou oproti tepelnému čerpadlu jsou ovšem vyšší náklady na provoz plynového kotle a standardní tarif na elektřinu, který je poměrně drahý.

Topení tepelným čerpadlem se tedy pomalu stává standardem při výběru zdroje tepla. Jeho nevýhodu je pouze vyšší pořizovací cena. Výhodou jsou pak nízké náklady na vytápění a ohřev TUV vč. ostatní spotřeby elektřiny v domě díky tarifu D57d přímo určeného pro tepelná čerpadla. Dle zkušeností se náklady u novostavby o tepelné ztrátě cca 6 kW pohybují pro topení vč. ohřevu TUV cca 15.000,- Kč + ostatní náklady na elektro v nízké sazbě, celkem cca 20.000,- Kč. Bez nutnosti mít plynovou přípojku a bez realizace komínu. Jako záložní zdroj slouží elektrická patrona, která ovšem nezapíná, slouží pouze jako záloha (pokud je čerpadlo dobře nadimenzováno).

Pro nezávadnou poptávku využijte náš formulář zde: http://www.tcld.cz/poptavka
Při poskytování služeb nám mohou pomáhat soubory cookie. Plně respektujeme nastavení vašeho prohlížeče. Chcete-li cookie vypnout, učiňte tak ve vašem prohlížeči.
Ok